आर्थिक वर्ष प्रकाशित मिति शिर्षक
०७८/०७९ 07/08/2022 - 21:08 प्राविधिक छात्रवृत्ति नतिजा सम्बन्धि सूचना
०७८/०७९ 07/08/2022 - 18:18 छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यर्थीले अनिवार्य भर्नुपर्ने कबुलियतनामा
०७८/०७९ 06/22/2022 - 16:55 छात्रवृत्ति नतिजा सम्बन्धी सूचना
०७८/०७९ 06/14/2022 - 13:55 आ.ब. २०७८/०७९ को छात्रवृत्ति नतिजा माथि दावी विरोधको सूचना
०७८/०७९ 06/02/2022 - 11:13 प्रदेशस्तरीय उच्चशिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
०७८/०७९ 06/02/2022 - 11:11 उच्चशिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति आवेदन फाराम डाउनलोड
०७८/०७९ 04/26/2022 - 12:32 प्राविधिक छोरिबुहारी छात्रवृत्ति आवेदन फाराम डाउनलोड
०७८/०७९ 04/26/2022 - 12:24 उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति आवेदन फाराम डाउनलोड
०७८/०७९ 04/26/2022 - 12:21 सुर्खेत जिल्लास्तरीय छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
०७८/०७९ 04/26/2022 - 12:18 प्रदेशस्तरीय छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
०७८/०७९ 04/26/2022 - 12:15 एकीकृत छात्रवृती वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८
०७७/०७८ 08/02/2021 - 10:46 आ.व. २०७७/७८ मा सुर्खेत जिल्लाबाट छोरीबुहारी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुको नामावली
०७७/०७८ 04/12/2021 - 12:54 छात्रवृत्ति नतिजा सम्बन्धी दावी विरोधको सूचना
०७७/०७८ 03/17/2021 - 14:16 सुर्खेत जिल्लाको छात्रवृत्ति म्याद थप सम्बन्धी सूचना
०७७/०७८ 02/11/2021 - 13:45 प्रदेश छोरीबुहारी, उच्चशिक्षा दलित, अपाङ्ग तथा सहिद छात्रवृत्तिको लागि भर्ने फाराम (सम्बन्धित जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने)