आर्थिक वर्ष प्रकाशित मिति शिर्षक
०७७/०७८ 08/02/2021 - 10:46 आ.व. २०७७/७८ मा सुर्खेत जिल्लाबाट छोरीबुहारी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुको नामावली
०७७/०७८ 04/12/2021 - 12:54 छात्रवृत्ति नतिजा सम्बन्धी दावी विरोधको सूचना
०७७/०७८ 03/17/2021 - 14:16 सुर्खेत जिल्लाको छात्रवृत्ति म्याद थप सम्बन्धी सूचना
०७७/०७८ 02/11/2021 - 13:45 प्रदेश छोरीबुहारी, उच्चशिक्षा दलित, अपाङ्ग तथा सहिद छात्रवृत्तिको लागि भर्ने फाराम (सम्बन्धित जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने)
०७७/०७८ 02/11/2021 - 13:43 संघीय उच्चशिक्षा अपाङ्ग तथा डुम मुसहर छात्रवृत्तिको लागि भर्ने फाराम (शिक्षा विकास निर्देशनालयमा बुझाउनुपर्ने)
०७७/०७८ 02/11/2021 - 13:30 छात्रवृत्ति आवेदनका लागि आवश्यक योग्यता तथा आधारहरु
०७७/०७८ 02/09/2021 - 16:16 प्रदेश छोरीबुहारी, उच्च शिक्षा दलित, अपाङ्ग तथा सहिद छात्रवृत्तिको लागि भर्ने फाराम (सम्बन्धित जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने)
०७७/०७८ 02/08/2021 - 16:24 छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना