आर्थिक वर्ष प्रकाशित मिति शिर्षक
०८०/०८१ 04/08/2024 - 20:43 विभिन्न छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक सूची माथि दाबि बिरोध गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।
०८०/०८१ 03/18/2024 - 12:08 प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।
०८०/०८१ 03/14/2024 - 12:14 छात्रवृत्ति आवेदन बुझाउने मिति थप भएको सम्बन्धी सूचना ।।
०८०/०८१ 02/22/2024 - 10:49 एकिकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ।।
०८०/०८१ 02/22/2024 - 10:46 ३ वर्षे डिप्लोमा छोरीबुहारी छात्रवृत्ति आवेदन फाराम डाउनलोड ।।
०८०/०८१ 02/22/2024 - 10:40 उच्चशिक्षा दलित, अपांग र सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख छात्रवृत्ति आवेदन फाराम डाउनलोड ।।
०८०/०८१ 02/21/2024 - 13:43 छोरीबुहारी तथा उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना ।।
०८०/०८१ 01/18/2024 - 14:40 आ.व. २०८०/०८१ मा प्राविधिक छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुको विवरण ।।
०८०/०८१ 12/21/2023 - 13:14 उच्चशिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना
०७९/०८० 06/16/2023 - 12:37 आ.व. ०७९/०८० को विभिन्न छात्रवृत्तिहरुको नतिजा उपर उजुरी दिने सम्बन्धी सूचना
०७९/०८० 04/20/2023 - 14:32 आ.व. २०७९।८० को अपाँग दलित छात्रवृत्तिको लागि आवेदन फाराम
०७९/०८० 04/20/2023 - 14:31 आ.व. २०७९।८० को छोरीबुहारी छात्रवृत्तिको लागि आवेदन फाराम
०७९/०८० 04/20/2023 - 14:29 आ.व. २०७९।८० को सुर्खेत जिल्लास्तरीय छात्रवृत्ति आवेदन भर्ने सम्बन्धी सूचना
०७९/०८० 04/20/2023 - 14:19 एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०
०७८/०७९ 07/08/2022 - 21:08 प्राविधिक छात्रवृत्ति नतिजा सम्बन्धि सूचना