विभिन्न छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक सूची माथि दाबि बिरोध गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी दावी विरोधको सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा चालु आ.ब. २०८०/०८१ मा यस निर्देशनालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार सुर्खेत जिल्लाको लागि प्राविधिक छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति र उच्चशिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख छात्रवृत्ति वितरणका लागि जिल्ला छात्रवृत्ति वितरण समितीको निर्णय अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि नियमानुसार छनौट भएका तपसिल बमोजिमका प्रारम्भिक सूचीलाई दावि विरोध प्रयोजनको लागि प्रकाशित गरिएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले ५ दिन भित्र दावि विरोधको निवेदन कार्यालय समयमा यस निर्देशनालयमा बुझाउनुहुन  सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

तपसिलः

प्राविधिक छोरीबुहारी छात्रवृत्तिः

सि.न

दर्ता नं.

नाम

ठेगाना

SEE को GPA/ प्रतिशत

SEE GPA

शैक्षिक योग्यता वापतको प्राप्ताङ्क

दलित/ अपाङ्ग

अन्यको प्राप्ताङ्क

जम्मा प्राप्तांक

अध्ययनरत शिक्षालय

वर्ष

३४

कविता जि.सी.

चिङ्गाड

3.50

3.50

70.00

 

0.00

70.00

भैरव मा.वि. विरेन्द्रनगर-४

दोस्रो

१५

विपना श्रेष्ठ

विरेन्द्रनगर

3.45

3.45

69.00

 

0.00

69.00

भैरव मा.वि. विरेन्द्रनगर-४

तेस्रो

१९

रुपा राना

चिङ्गाड

3.35

3.35

67.00

 

0.00

67.00

भैरव मा.वि. विरेन्द्रनगर-४

दोस्रो

४२

मनिसा सावद

पञ्चपुरी

3.05

3.05

61.00

 

0.00

61.00

जनता मावि विद्यापुर

तेस्रो

२०

प्रविना चौधरी

विरेन्द्रनगर १०

2.90

2.90

58.00

 

0.00

58.00

भैरव मा.वि. विरेन्द्रनगर-४

दोस्रो

४४

आश्मा के.सि.

सिम्ता

2.90

2.90

58.00

 

0.00

58.00

अमरज्योति नमुना मा.वि.नेवारे

दोस्रो

२१

दर्पण वि.सि.

चौकुने

2.85

2.85

57.00

 

0.00

57.00

यो. नरहरिनाथ अ.त.अ. सुर्खेत

दोस्रो

२७

स्मृति नेपाली 

विरेन्द्रनगर

2.50

2.50

50.00

दलित

5.00

55.00

यो. नरहरिनाथ अ.त.अ. सुर्खेत

प्रथम

१८

आकृति शर्मा

विरेन्द्रनगर १२

2.70

2.70

54.00

 

0.00

54.00

अमरज्योति नमुना मा.वि.नेवारे

प्रथम

१०

४८

सुमित्रा भण्डारी

बराहताल

2.70

2.70

54.00

 

0.00

54.00

यो. नरहरिनाथ अ.त.अ. सुर्खेत

प्रथम

११

१०

मन्जु कुमारी बिक

विरेन्द्रनगर १०

2.30

2.30

46.00

दलित

5.00

51.00

यो. नरहरिनाथ अ.त.अ. सुर्खेत

दोस्रो

१२

४५

भावना कुमारी बुढा

पञ्चपुरी

2.55

2.55

51.00

 

0.00

51.00

जनता मावि विद्यापुर

प्रथम

१३

मनिसा सिंह

सिम्ता

2.45

2.45

49.00

 

0.00

49.00

यो. नरहरिनाथ अ.त.अ. सुर्खेत

तेस्रो

१४

५१

मितिसा गाहा मगर

वि.न.पा.

2.40

2.40

48.00

 

0.00

48.00

अमरज्योति नमुना मा.वि. विनपा

प्रथम

१५

१७

लक्ष्मी शर्मा

विरेन्द्रनगर १२

2.35

2.35

47.00

 

0.00

47.00

जनज्योति मा.वि. बड्डिचौर

दोस्रो

१६

४६

तिर्सना श्रेष्ठ

पञ्चपुरी

2.35

2.35

47.00

 

0.00

47.00

जनता मावि विद्यापुर

प्रथम

१७

५३

बबिता गाहा मगर

वि.न.पा.

2.35

2.35

47.00

 

0.00

47.00

यो. नरहरिनाथ अ.त.अ. सुर्खेत

प्रथम

१८

४३

समृद्धी विष्ट

वि.न.पा.

2.25

2.25

45.00

 

0.00

45.00

यो. नरहरिनाथ अ.त.अ. सुर्खेत

प्रथम

१९

३५

पार्वति कु. थापा  क्षेत्री

चौकुने

2.15

2.15

43.00

 

0.00

43.00

नेपाल राष्ट्रिय मावि गुर्भाकोट

प्रथम

२०

१४

पूर्णा कुमारी खड्का

वि.न.पा.

53

2.12

42.00

 

0.00

42.00

यो. नरहरिनाथ अ.त.अ. सुर्खेत

प्रथम

 

उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्तिः

सि.न

दर्ता नं.

नाम

ठेगाना

बाबुको नाम

तल्लो तहको GPA/

प्रतिशत

प्राप्ताङ्क

अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाको नाम

विषय

तह

३०

पोस्कर विक

गुर्भाकोट

हुमे कामि

३.३१

82.8

गुर्भाकोट बहुमुखी क्याम्पस

बिएड

स्नातक

३९

नविन गैरेल

बराहताल

हर्क ब. सार्कि

३.२२

80.5

सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस

बिएड

स्नातक

७३

बिमला चुनरा

भेरीगंगा ११

गगन चुनरा

३.०८

77

हिमशिखर बहुमुखी क्याम्पस

वि.वि.एस

स्नातक

६०

प्रतिक वि.क.

गुर्भाकोट १३

डम्मर ब. बिक

२.८८

72

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

मेनेजमेन्ट

स्नातक

७६

जैसरा कामि

भेरीगंगा १३

खडक ब. कामी

२.८७

71.8

हिमशिखर बहुमुखी क्याम्पस

बिएड

स्नातक

४७

समिर रम्तेल

विरेन्द्रनगर

तेज प्रसाद रम्तेल

२.८४

71

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

बिएड

स्नातक

२८

सम्झना सुनार

बराहताल

पहलसिं सुनार

२.८२

70.5

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

कानुन

स्नातक

६८

अन्जु रोकाय

पञ्चपुरी ६

चक्र ब. सार्कि

२.८

70

विद्यापुर जनता बहुमुखी  क्याम्पस

बिएड

स्नातक

६६

भुमिका नेपाली

पञ्चपुरी ९

तुल ब. दमाई

२.८

70

विद्यापुर जनता बहुमुखी क्याम्पस

बिएड

स्नातक

१०

५७

तारा वि .क.

पञ्चपुरी

डिल.ब. कामि

२.७३

68.3

विद्यापुर जनता बहुमुखी क्याम्पस

वि.वि.एस

स्नातक

११

६७

जयन्ति तिरुवा

पञ्चपुरी ९

भुवन कुमार तिरुवा

२.६१

65.3

विद्यापुर जनता बहुमुखी क्यामपस

बिएड

स्नातक

१२

८०

संगिता कसेरा

पञ्चपुरी १

रन बहादुर कसेरा

२.६१

65.3

विद्यापुर जनता बहुमुखी क्याम्पस

बिएड

स्नातक

१३

७५

बिन्दु  परियार

भेरीगंगा ११

रामबहादुर दमाई

२.५८

64.5

हिमशिखर बहुमुखी क्याम्पस

बिएड

स्नातक

१४

६९

कौशिला  नेपाली

पञ्चपुरी ५

मन्दिरे दमाई

२.५६

64

विद्यापुर जनता बहुमुखी क्याम्पस

बिएड

स्नातक

१५

७२

भगवती  वि. क

भेरीगंगा१३

जसविर नेपाली

२.५३

63.3

हिमशिखर बहुमुखी क्याम्पस

वि.वि.एस

स्नातक

१६

२२

लंका महर

भेरिगंगा

सहबिर महर कामि

२.५३

63.3

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

व्यवस्थापन

स्नातक

 

उच्चशिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्तिः

सि.न.

दर्ता नं.

नाम

ठेगाना

अपाङ्गता वर्ग

बाबुको नाम

अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाको नाम

विषय

तह

वर्ष

११

तुलसी  कुमारी  ढकाल

वि.न. पा. ११

लिलाराम ढकाल

बहुमुखि क्याम्पस

नेपाली

स्नातक

प्रथम

६४

कमल वि. क

पञ्चपुरी ६

मारससिं कामि

विद्यापुर जनता बहुमुखि क्यामपस

बिएड

स्नातक

दोस्रो

३२

सन्दिप डाङ्गी

वि.न. पा. ११

गगन बहादुर डाङ्गी

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

वि.वि.ए

स्नातक

चौंथो

५६

जनपुरा कुमारी देउवा

पञ्चपुरी ७

गोविन्द बहादुर  देउवा

विद्यापुर जनता बहुमुखी क्याम्पस

बिएड

स्नातक

चौंथो

५९

दिपक गौतम

चौकुने १

तारा देवि गौतम

विद्यायापुर जनता बहुमुखी क्याम्पस

बिएड

स्नातक

तेस्रो

७०

दुर्गा उपाध्याय

वि.न. पा. ११

भागिराम उपाध्याय

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

वि.वि.एस

स्नातक

प्रथम

७८

कमला रावत

गुर्भाकोट  ११

पहले रावत क्षेत्री

गुर्भाकोट बहुमुखि  क्याम्पस

नेपाली

स्नातकोत्तर

दोस्रो

 

उच्च शिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख छात्रवृत्तिः

सि.न

दर्ता नं.

नाम

ठेगाना

बाबुको नाम

तल्लो तहको GPA/प्रतिशत

प्राप्ताङ्क

अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाको नाम

विषय

तह

वर्ष

४९

आशिका माझी

गुर्भाकोट

टोप बहादुर  माझी

२.४६

६१.५

भेरी बहुमुखि क्याम्पस

वि.एड

स्नातक

प्रथम

५०

सुनिता  माझी

गुर्भाकोट

गर्णशबहादुर  माझी

२.३२

५८.०

म.प.विश्वविद्यालय

वि.वि.एस

स्नातक

प्रथम

२६

सुनिल राजी

गुर्भाकोट १२

लाल बहादुर राजी

२.२

५५.०

गुर्भाकोट बहुमुखि क्याम्पस

वि.एड

स्नातक

प्रथम