छात्रवृत्ति नतिजा सम्बन्धी दावी विरोधको सूचना

छात्रवृत्ति सम्बन्धी दावी विरोधको सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा चालु आ.ब. २०७७/०७८ मा यस निर्देशनालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार सुर्खेत जिल्लाको लागि छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा अपांग छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षा अपाँग छात्रवृत्ति (सशर्त) वितरणका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा छनौट समितीको निर्णय अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि नियमानुसार छनौट भएका तपसिल बमोजिमका प्रारम्भिक सूचीलाई दावि विरोध प्रयोजनको लागि प्रकाशित गरिएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले ५ दिन भित्र दावि विरोधको निवेदन कार्यालय समयमा यस निर्देशनालयमा बुझाउनुहुन  सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

तपसिलः

प्राविधिक छोरीबुहारी छात्रवृत्तिः

क्रस

दर्ता नं.

नाम थर

ठेगाना

बाबुको नाम

अध्ययनरत शिक्षालय

अध्ययनरत विषय

जम्मा प्राप्तांक

छात्रवृत्ति किसिम

६१

अन्जु आचार्य

पन्चपुरी-९

गोविन्दप्रसाद आचार्य

अमर ज्योति मावि, नेवारे

इन्जिनियरिङ

40.65

छोरीबुहारी

१४

अमृता न्यौपाने

वीनपा-११

श्रीलाल उपाध्याय

शिव मावि, धुलियाबिट

पशु विज्ञान

39.5

छोरीबुहारी

९५

इभेन गिरी

सिम्ता-५

बेल गिरी

कर्णाली स्वास्थ्या विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला

नर्सिङ

50

छोरीबुहारी

१०६

कविता विसी

वीनपा-१५

मिनबहादुर बुढा

जनता मा.वि. चिङगाड

इन्जिनियरिङ

47

छोरीबुहारी

५२

कृष्णा कुमारी वली

वीनपा-१६

ललित ब. वली

सुर्खेत एजुकेशन डिभलोपमेन्ट

नर्सिङ

44

छोरीबुहारी

८१

गिता अधिकारी

वीनपा-१

शिवप्रसाद जैशी

अमर ज्योति मावि, नेवारे

इन्जिनियरिङ

45

छोरीबुहारी

४१

चन्द्राकुमारी थापा

वीनपा-११

धन बहादुर थापा

शिव मावि, धुलियाबिट

पशु विज्ञान

41.75

छोरीबुहारी

११८

ज्योति विक

बराहताल-5

मोहन विक

जनज्योति मावि वड्डिचौर

पशु विज्ञान

46.75

छोरीबुहारी

दिक्षा पौडेल

वीनपा-१२

देव प्रसाद पौडेल

नेरा चन्द्रगंगा मावि, गाग्रेताल

कृषी

38

छोरीबुहारी

१०

६७

दिलमाया फौजामगर

बराहताल-१०

हरिलाल फौजा मगर

शिव मावि, धुलियाबिट

पशु विज्ञान

36.75

छोरीबुहारी

११

दुर्गा सुवेदी

वीनपा-९

देविराम सुवेदी

शिव मावि, धुलियाबिट

पशु विज्ञान

42.75

छोरीबुहारी

१२

५३

देवी गाहा मगर

वीनपा-१३

कृष्ण ब. गाहा

सुर्खेत एजुकेशन डिभलोपमेन्ट

नर्सिङ

45.5

छोरीबुहारी

१३

१०५

देवी सुनार

बराहताल-४

युवराज सुनार

जनज्योति मावि वड्डिचौर

पशु विज्ञान

45.5

छोरीबुहारी

१४

७३

निरु ढकाल

वीनपा-१०

बलराम ढकाल

शिखर मावि, रामघाट

कृषी

33.57

छोरीबुहारी

१५

८५

निरुता केसी

सिम्ता-२

जय बहादुर खत्री

जनता मा.वि. बाँसगढी

कृषी

45.5

छोरीबुहारी

१६

१०१

निरुता न्यौपाने

वीनपा-४

ज्ञान बहादुर न्यौपाने

लक्ष्मी मा.वि., गुरास

कृषी

36.75

छोरीबुहारी

१७

४५

पविसरा रेश्मी

वीनपा-१३

कर्णबहादुर रेश्मी

सुर्खेत एजुकेशन डिभलोपमेन्ट

नर्सिङ

41.75

छोरीबुहारी

१८

पवित्रा लामिछाने

वीनपा-१२

पुर्णप्रसाद लामिछाने

शिव मावि, धुलियाबिट

पशु विज्ञान

44

छोरीबुहारी

१९

१११

पार्वती वडुवाल

वीनपा-४

राम ब. बडुवाल

जनता मावि, चिङ्गाड

इन्जिनियरिङ

39.25

छोरीबुहारी

२०

११२

पार्वतीकुमारी थापा

चौकुने-७

दल ब. थापा क्षेत्री

ऐसेलु भुमे मावि, नुवाकोट

कृषी

48.48

छोरीबुहारी

२१

पुजा कुमारी भण्डारी

वीनपा-९

भिम ब. भण्डारी

अमर ज्योति मावि, नेवारे

इन्जिनियरिङ

39.25

छोरीबुहारी

२२

१०४

पुष्पा सलामी मगर

बराहताल-१०

रिम बहादुर सलामी

योगी नरहरीनाथ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान वीनपा-७

इन्जिनियरिङ

41.5

छोरीबुहारी

२३

९१

पेमा तामाङ

वीनपा-९

पाल्जोर तामाङ

सुर्खेत एजुकेशन डिभलोपमेन्ट

नर्सिङ

39.5

छोरीबुहारी

२४

१२३

भावना राना

चिङ्गाड-५

रत्नबहादुर राना

भैरब मावि अवलचिङ

कृषी

41.87

छोरीबुहारी

२५

६९

मनिषा उपाध्याय

चौकुने-८

देविराम उपाध्याय

अमर ज्योति मावि, नेवारे

इन्जिनियरिङ

45.3

छोरीबुहारी

२६

३४

मन्जु बुढा

भेरीगंगा-१

कर्णबहादुर बुढा

नेरा चन्द्रगंगा मावि, गाग्रेताल

कृषी

37.25

छोरीबुहारी

२७

४०

मन्जु विसी

वीनपा-११

तिलक ब. विसी

शिव मावि, धुलियाबिट

पशु विज्ञान

36.25

छोरीबुहारी

२८

१६

ममता पौडेल

वीनपा-१२

दिर्घराज पौडेल

सुर्खेत एजुकेशन डिभलोपमेन्ट

एच ए

41

छोरीबुहारी

२९

३०

ममता विक

गुर्भाकोट-३

दलजित विक

भेरी कलेज, नेपालगंज

नर्सिङ

44.85

छोरीबुहारी

३०

४३

मिना शर्मा

गुर्भाकोट-७

गोविन्दप्रसाद शर्मा

शिव मावि, धुलियाबिट

पशु विज्ञान

38.5

छोरीबुहारी

३१

९२

यसोदा खत्री

गुर्भाकोट-३

दल ब. खत्री

अमर ज्योति मावि, नेवारे

इन्जिनियरिङ

44.7

छोरीबुहारी

३२

४६

यसोदा थापा बुढा

वीनपा-१५

शक्ति बहादुर थापा

शिव मावि, धुलियाबिट

पशु विज्ञान

36.75

छोरीबुहारी

३३

११३

रन्जु पाण्डे

वीनपा-१

रमाकान्त पाण्डे

नेपाल टेक्निकल कलेज, नेपालगंज

इन्जिनियरिङ

51.75

छोरीबुहारी

३४

११९

रीताकुमारी खनाल

चौकुने-१०

शिवप्रसाद खनाल

वेष्टर्न कलेज, नेपालगंज

नर्सिङ

49.5

छोरीबुहारी

३५

१०

रोशनी चौधरी

वीनपा-११

इन्द्र ब. चौधरी

शिव मावि, धुलियाबिट

पशु विज्ञान

42.25

छोरीबुहारी

३६

५४

लक्ष्मी लामिछाने मगर

बराहताल-१०

लाल ब. लामिछाने

योगी नरहरीनाथ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान वीनपा-७

वन विज्ञान

44.25

छोरीबुहारी

३७

६०

लिला वली

लेकवेशी-६

देवबहादुर वली

अमर ज्योति मावि, नेवारे

इन्जिनियरिङ

44

छोरीबुहारी

३८

४७

विजया खराल

लेकवेशी-१

गोपिलाल खराल

अमर ज्योति मावि, नेवारे

इन्जिनियरिङ

47.25

छोरीबुहारी

३९

७९

संगिता राना

चिङ्गाड-५

अम्मर राना

शिव मावि, धुलियाबिट

पशु विज्ञान

51.5

छोरीबुहारी

४०

११७

सरिता नेपाली

वीनपा-१०

जैविरे टमटा

भेरी कलेज, नेपालगंज

फार्मेसी

43.02

छोरीबुहारी

उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्तिः

क्रस

दर्ता नं

नाम थर

ठेगाना

बाबुको नाम

अध्ययनरत शिक्षालय

छात्रवृत्ति किसिम

८७

अनिता नेपाली

वीनपा-१२

 

म.प.विश्वविद्यालय

उ.दलित

१२२

इमान सोनी

सिम्ता-५

चित्रमान सोनी

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस

उ.दलित

१५

कमलाकुमारी नेपाली

सिम्ता-६

गोविन्द ब. दमाइ

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस

उ.दलित

११४

करिश्मा रसाइली

भेरीगंगा-११

धनिराम सुनार

म.प.विश्वविद्यालय

उ.दलित

७४

कुसुम परियार

वीनपा-१२

काले दमाइ

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

उ.दलित

६८

खगिसरा विक सुनार

भेरीगंगा-३

नर बहादुर विक

गुर्भाकोट बहुमुखी क्याम्पस

उ.दलित

९०

छत्रबहादुर सुनार

वीनपा-१

टोपबहादुर सुनार

म.प.विश्वविद्यालय

उ.दलित

७५

बसन्त सोनी

वीनपा-१२

बलविर सुनार

म.प.विश्वविद्यालय

उ.दलित

१२०

ललिता विक

पञ्चपुरी-५

गोपी कामी

म.प.विश्वविद्यालय

उ.दलित

१०

७०

शोभा नेपाली

गुर्भाकोट-१०

शुरविर नेपाली

हिमशिखर बहुमुखी क्याम्पस

उ.दलित

११

७१

सन्तोष विक

गुर्भाकोट-७

रुपसिं विक

हिमशिखर बहुमुखी क्याम्पस

उ.दलित

१२

१३

सपना सुनार

वीनपा-५

हर्कबहादुर सुनार

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

उ.दलित

१३

८९

सिर्जना बस्याल

वीनपा-४

झण्डलाल बस्याल

म.प.विश्वविद्यालय

उ.दलित

१४

३७

सुक्मा नेपाली

वीनपा-२

वुदे दमाइ

म.प.विश्वविद्यालय

उ.दलित

१५

४८

सुरेन्द्र विक

सिम्ता-१

गोरे कामी

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

उ.दलित

१६

८८

सौभाग्य नेपाली

वीनपा-४

हर्कबहादुर नेपाली

म.प.विश्वविद्यालय

उ.दलित

१७

१८

हिमाकुमारी मिजार

भेरीगंगा-९

रुपसिं कार्की

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस

उ.दलित

उच्चशिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्तिः

क्रस

दर्ता नं.

नाम थर

ठेगाना

अपाङ्ग वर्ग

बाबुको नाम

अध्ययनरत शिक्षालय

अध्ययनरत तह

छात्रवृत्ति किसिम

२७

अम्मर वली

भेरीगंगा-५

मन बहादुर वली

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

उ. अपाङ्ग

८०

कल्पना शर्मा

वीनपा-३

भिमप्रसाद जैशी

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

उ. अपाङ्ग

३८

किरण किशोर सापकोटा

वीनपा-४

रामदत्त सापकोटा

म.प.विश्वविद्यालय

स्नातकोत्तर

उ. अपाङ्ग

१०८

कुस्मा सुनार

भेरीगंगा-६

गोपने सुनार

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

उ. अपाङ्ग

खगेन्द्र प्रसाद शर्मा

वीनपा-११

पुर्णप्रसाद शर्मा

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

उ. अपाङ्ग

५९

गिता खत्री

वीनपा-७

भुवान सिं खत्री

म.प.विश्वविद्यालय

स्नातकोत्तर

उ. अपाङ्ग

२९

चेतन सुनार

सिम्ता-६

रुद्रलाल सुनार

हिमशिखर बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

उ. अपाङ्ग

५६

टिका विक

गुर्भाकोट-९

धन बहादुर विक

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

उ. अपाङ्ग

२२

धर्मराज विसी

सिम्ता-५

गोपाल बुढा

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

उ. अपाङ्ग

१०

२३

नारायण प्रसाद उपाध्याय (रेग्मी)

सिम्ता-५

गुणनिधी उपाध्याय

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

उ. अपाङ्ग

११

२६

प्रमेश सिंह ठकुरी

सिम्ता-६

लक्ष्मण सिंह

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

उ. अपाङ्ग

१२

२८

योगेन्द्र शाही

सिम्ता-६

खेमबहादुर शाही

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

उ. अपाङ्ग

१३

४९

राधा साउद

भेरीगंगा-३

कलिमाङ साउद

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

उ. अपाङ्ग

१४

५८

विजय शाही ठकुरी

सिम्ता-६

चन्द्र ब शाही ठकुरी

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

उ. अपाङ्ग

१५

५७

विपना शाही

सिम्ता-६

चन्द्र ब शाही

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

उ. अपाङ्ग

१६

१०७

विमल खत्री

पञ्चपुरी-२

टेकबहादुर खत्री

गुर्भाकोट बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

उ. अपाङ्ग

१७

३५

विष्णु पुरी

वीनपा-१०

चन्द्रराज पुरी

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

उ. अपाङ्ग

१८

२४

वीरेन्द्र बहादुर वली

सिम्ता-६

दुर्ग बहादुर वली

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

उ. अपाङ्ग

१९

८६

शारदा खत्री

गुर्भाकोट-१०

चन्द्रबहादुर खत्री

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

उ. अपाङ्ग

२०

१७

सरिता शर्मा

वीनपा-३

भिमप्रसाद जैशी

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

उ. अपाङ्ग

२१

१८

हिमाकुमारी मिजार

भेरीगंगा-९

रुपसिं कार्की

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

उ. अपाङ्ग

उच्चशिक्षा संघीय अपाङ्ग छात्रवृतीः

क्रस

दर्ता नं.

नाम थर

ठेगाना

वर्ग

बाबुको नाम

अध्ययनरत शिक्षालय

अध्ययनरत तह

छात्रवृत्ति किसिम

कमल बहादुर रावल

बराहताल-४

तुलबहादुर रावल

गुर्भाकोट बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

सं.अपाङ्ग

९९

जयन्ती थापा

नारायण-२, दैलेख

लक्ष्मी ब. थापा

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपालगंज

स्नातक

सं.अपाङ्ग

डिल्ली प्रसाद चौलागाइ

चंखेली-३, हुम्ला

श्रीचन्द्र चौलागाई

शिक्षा क्याम्पस सुर्खेत

स्नातकोत्तर

सं.अपाङ्ग

२१

दिलकुमारी चन्द

नौमुले-८, दैलेख

अमरबहादुर चन्द

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

सं.अपाङ्ग

३१

धनमाया शाह

आठविसकोट-१०, पश्चिम रुकुम

नरेन्द्रजंग शाह

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

सं.अपाङ्ग

२०

धनसिंह रावत

तातापानी-८, जुम्ला

मवि रावत

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

सं.अपाङ्ग

७७

नन्दप्रसाद जैशी

सर्केगाड-७, हुम्ला

रत्नलाल जैशी

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

स्नातक

सं.अपाङ्ग

२५

पानकली बुढा

तातापानी-८, जुम्ला

विजराम बुढा

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

सं.अपाङ्ग

३३

मदन कार्की

वीनपा-१

जयराज कार्की

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

स्नातकोत्तर

सं.अपाङ्ग

१०

९३

मनबहादुर कठायत

महावै-५, कालिकोट

राइबहादुर कठायत

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

सं.अपाङ्ग

११

८२

रमेशकुमार सिजापती

ठाटिकाध-६, दैलेख

ऐमाने बडुवाल

आठविस शिक्षा क्याम्पस

स्नातक

सं.अपाङ्ग

१२

५१

राधिका वोगटी

कनकासुन्दरी-२, जुम्ला

रतिमान बुढा

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

स्नातकोत्तर

सं.अपाङ्ग

१३

५५

वुद्दिराम चौधरी

वीनपा-१०

खुन्त बहादुर थारु

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

सं.अपाङ्ग

१४

७८

हरिबहादुर विष्ट

नलगाड-१२, जाजरकोट

भरतबहादुर विष्ट

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातक

सं.अपाङ्ग

१५

६३

हिमराज बुढाथोकी

सर्केगाड-६, हुम्ला

हिस्य बुढाथोकी

सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा

स्नातकोत्तर

सं.अपाङ्ग

 

दीपा हमाल

नि.निर्देशक

सुर्खेत जिल्लाको छात्रवृत्ति म्याद थप सम्बन्धी सूचना

छात्रवृत्ति म्याद थप सम्बन्धी सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा चालु आ.ब. २०७७/०७८ मा यस निर्देशनालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार सुर्खेत जिल्लाको लागि छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा अपांग छात्रवृत्ति तथा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका लागि कर्णाली प्रदेश घोषणाका शहिदका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा अपाँग छात्रवृत्ति (सशर्त) र डुम, मुसहर र चमार समुदाय तथा प्रदेश भित्र पहिचान भएका अतिसीमान्तकृत एवम् लोपुन्मुख जातजातिका विद्यार्थीका लागि स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन छात्रवृत्ति (सशर्त) वितरणका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा छनौट समितीको मिति २०७७/१२/०१ गतेको वैठकको निर्णय अनुसार छात्रवृत्ति आवेदन फाराम बुझाउने मिति २०७७/१२/०२ देखि २०७७/१२/१६ सम्म १५ दिनका लागि थप गर्ने निर्णय गरिएको सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

पुनश्चः फाराम डाउनलोड, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न उल्लेखित आधारहरु तथा अन्य जानकारीको लागि वेव साइट edd.karnali.gov.np मा जानुहुन तथा यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि शिक्षा विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतमा वा फोन नं. ०८३-५२०१०८, ९८४१४५४७४७ मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

छात्रवृत्ति आवेदनका लागि आवश्यक योग्यता तथा आधारहरु

१. प्राविधिक छोरीबुहारी छात्रवृत्तिः

छोरीबुहारी छात्रवृति आवेदन भर्नका लागि आवश्यक योग्यताः

 1. सरकारी विद्यालयबाट SEE/SLC उत्तीर्ण गरेको र प्राविधिक ३ वर्षे डिप्लोमा भर्ना भई अध्ययनरत हुनुपर्ने,
 2. कर्णाली प्रदेशको स्थायी वासिन्दा हो भनी स्थानीय तहको सिफारिस भएको हुनुपर्ने,
 3. तीन वर्षे डिप्लोमा तहमा भर्ना भई नियमित अध्ययन गरेको  र यो वर्ष अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाबाट वा अन्य कुनै प्रकारका रु. ५०,०००/- माथिको छात्रवृत्ति नपाएको भनी अध्ययनरत शिक्षालयले सिफारिश गरेको हुनुपर्ने,
 4. कर्णाली प्रदेश सरकारबाट अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा छात्रवृत्ति प्राप्त नगरेको हुनु पर्ने,
 5. छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी कुनै प्रकारको स्थायी, अस्थायी वा करार नोकरीमा कार्यरत नभएको हुनु पर्ने,
 6. छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीले शिक्षा विकास निर्देशनालय/सामाजिक विकास कार्यालयले तोकेको फाराम भरी आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सुर्खेत जिल्लाको हकमा शिक्षा विकास निर्देशनालय तथा अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयमा तोकेको मिति भित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

छात्रवृत्ति रकमः अध्ययनरत अवधिभर एक पटक बढिमा लाखका दरले उपलब्ध गराइने

२. उच्चशिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्तिः

उच्चशिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति आवेदन भर्नका लागि आवश्यक योग्यताः

 1. सामुदायिक/सरकारी क्याम्पसमा स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भई अध्ययनरत हुनु पर्ने,
 2. कर्णाली प्रदेशको स्थायी वासिन्दा हो भनी स्थानीय तहको सिफारिस हुनु पर्ने,
 3. सम्बन्धित निकायको अपाङ्ग प्रमाणित कागजात हुनुपर्ने,
 4. भर्ना भई नियमित अध्ययन गरेको  र यो वर्ष अन्य कुनै सरकारी छात्रवृत्ति नपाएको भनी अध्ययनरत शिक्षालयले सिफारिश गरेको हुनुपर्ने,
 5. छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी कुनै प्रकारको स्थायी, अस्थायी वा करार नोकरीमा कार्यरत नभएको हुनु पर्ने,
 6. छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीले शिक्षा विकास निर्देशनालय/सामाजिक विकास कार्यालयले तोकेको फाराम भरी आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सुर्खेत जिल्लाको हकमा शिक्षा विकास निर्देशनालय तथा अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयमा तोकेको मिति भित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

छात्रवृत्ति रकमः  २४ हजारका दरले उपलब्ध गराइने

३. उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्तिः

उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति आवेदन भर्नका लागि आवश्यक योग्यताः

 1. सामुदायिक/सरकारी क्याम्पसमा स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भई अध्ययनरत हुनु पर्ने,
 2. कर्णाली प्रदेशको स्थायी वासिन्दा हो भनी स्थानीय तहको सिफारिस हुनु पर्ने,
 3. सम्बन्धित निकायको दलित प्रमाणित कागजात हुनुपर्ने,
 4. भर्ना भई नियमित अध्ययन गरेको  र यो वर्ष अन्य कुनै सरकारी छात्रवृत्ति नपाएको भनी अध्ययनरत शिक्षालयले सिफारिश गरेको हुनुपर्ने,
 5. कर्णाली प्रदेश सरकारबाट अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा छात्रवृत्ति प्राप्त नगरेको हुनु पर्ने,
 6. छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी कुनै प्रकारको स्थायी, अस्थायी वा करार नोकरीमा कार्यरत नभएको हुनु पर्ने,
 7. छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीले शिक्षा विकास निर्देशनालय/सामाजिक विकास कार्यालयले तोकेको फाराम भरी आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सुर्खेत जिल्लाको हकमा शिक्षा विकास निर्देशनालय तथा अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयमा तोकेको मिति भित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

छात्रवृत्ति रकमः अध्ययनरत अवधिभर एक पटक  २४ हजारका दरले उपलब्ध गराइने

४. कर्णाली प्रदेश घोषणाका सहिदका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति

उच्चशिक्षा कर्णाली प्रदेश घोषणा सहिद छात्रवृत्ति आवेदन भर्नका लागि आवश्यक योग्यताः

 1. सामुदायिक/सरकारी क्याम्पसमा भर्ना भई स्नातक वा स्नात्कोत्तर तह अध्ययनरत हुनु पर्ने,
 2. सम्बन्धित स्थानीय तहको शहिदसंगको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र हुनुपर्ने,
 3. भर्नाभई नियमित अध्ययन गरेको भनीअध्ययनरत शिक्षालयले सिफारिश गरेको हुनुपर्ने,
 4. छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीले शिक्षा विकास निर्देशनालयले तोकेको फाराम भरी आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेतमा तोकेको मिति भित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

छात्रवृत्ति रकमः ३० हजारका दरले उपलब्ध गराइने

५. उच्चशिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति (सशर्त):

उच्चशिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति (सशर्त) छात्रवृत्ति आवेदन भर्नका लागि आवश्यक योग्यताः

 1. सामुदायिक/सरकारी क्याम्पसमा भर्ना भई स्नातक वा स्नात्कोत्तर तह अध्ययनरत हुनु पर्ने,
 2. कर्णाली प्रदेशको स्थायी वासिन्दा हो भनी स्थानीय तहको सिफारिस हुनु पर्ने,
 3. सम्बन्धित निकायको अपाङ्ग प्रमाणित कागजात हुनुपर्ने,
 4. छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीले शिक्षा विकास निर्देशनालयले तोकेको फाराम भरी आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेतमा तोकेको मिति भित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

छात्रवृत्ति रकमः २४ हजारका दरले उपलब्ध गराइने

६. डुम, मुसहर र चमार समुदाय तथा प्रदेश भित्रका अतिसीमान्तकृत एवम् लोपुन्मुख जातजातिका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति (सशर्त):

छात्रवृत्ति आवेदन भर्नका लागि आवश्यक योग्यताः

 1. सामुदायिक/सरकारी क्याम्पसमा भर्ना भई स्नातक वा स्नात्कोत्तर तह अध्ययनरत हुनु पर्ने,
 2. डुम, मुसहर र चमार समुदाय तथा प्रदेश भित्रका अतिसीमान्तकृत एवम् लोपुन्मुख जातजाति हो भनि सम्बन्धित निकायको प्रमाणित कागजात हुनुपर्ने,
 3. उत्तीर्ण तहमा प्रथम श्रेणी वा २.८ GPA वा सोभन्दा माथिको GPA प्राप्त गरेको हुनु पर्ने,
 4. छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीले शिक्षा विकास निर्देशनालयले तोकेको फाराम भरी आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेतमा तोकेको मिति भित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

छात्रवृत्ति रकमः २५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा चालु आ.ब. २०७७/०७८ मा यस निर्देशनालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार सुर्खेत जिल्लाको लागि छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा अपांग छात्रवृत्ति तथा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका लागि कर्णाली प्रदेश घोषणाका शहिदका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा अपाँग छात्रवृत्ति (सशर्त) र डुम, मुसहर र चमार समुदाय तथा प्रदेश भित्र पहिचान भएका अतिसीमान्तकृत एवम् लोपुन्मुख जातजातिका विद्यार्थीका लागि स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन छात्रवृत्ति (सशर्त) वितरणका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा छनौट समितीको मिति २०७७/१०/२५ गतेको वैठकको निर्णय अनुसार २०७७/१०/२७ देखि लागु हुने गरी ३० दिने म्याद राखी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएकोले माथि उल्लेखित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कार्यविधिमा उल्लेखित आधारहरु पुरा भएका तथा यस अघिका आर्थिक वर्षहरुमा कर्णाली प्रदेशबाट छात्रवृत्ति प्राप्त नगरेका विद्यार्थीहरुले यस कार्यालयको वेव साइट edd.karnali.gov.np मा राखिएको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने फाराम भरी ३० दिन भित्र यस निर्देशनालयमा आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

पुनश्चः फाराम डाउनलोड, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न उल्लेखित आधारहरु तथा अन्य जानकारीको लागि वेव साइट edd.karnali.gov.np मा जानुहुन तथा यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि शिक्षा विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतमा वा फोन नं. ०८३-५२०१०८, ९८४१४५४७४७ मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना