शीर्षक दस्तावेज/डाउनलोड
SEE परिक्षा २०७९ सञ्चालन सम्बन्धमा जारी अपिल । 2023-03-28
रोष्टरमा सूचिकृत सम्बन्धि सूचना 2023-03-02
कर्णाली प्रदेश प्रावि द्वितीय तथा जाजरकोट प्रावि प्रथम शिक्षक बढुवा सम्बन्धी सूचना 2023-02-05
शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि सिफारिस गरी पठाइएको सम्बन्धी सूचना शिफारिस शिक्षकहरुको विवरण.pdf 2023-01-29
कर्णाली प्रदेश - निमावि योग्यताक्रम सूची- विभिन्न विषय कर्णाली प्रदेश - निमावि योग्यताक्रम सूची- अंग्रेजी.pdf , कर्णाली प्रदेश - निमावि योग्यताक्रम सूची- गणित विज्ञान.pdf , कर्णाली प्रदेश - निमावि योग्यताक्रम सूची- गणित.pdf , कर्णाली प्रदेश - निमावि योग्यताक्रम सूची- नेपाली.pdf , कर्णाली प्रदेश - निमावि योग्यताक्रम सूची- विज्ञान.pdf 2023-01-20
शिक्षकहरुको स्थायी नियुक्तिका लागि जिल्ला छनौट सम्बन्धि सूचना शिक्षक पदस्थापनाका आधार तथा मापदण्ड.pdf 2023-01-17
शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापनाको लागि सिफारिस शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापनाको लागि सिफारिस.pdf 2022-11-29
शिक्षक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनको प्रदेशस्तरीय तथा जिल्लस्तरीय पदसंख्या विवरण 2022-11-29
शिक्षक पदस्थापनका आधार तथा मार्गदर्शन शिक्षक पदस्थापनका आधार तथा मार्गदर्शन.pdf 2022-11-29
मावि तृतीय शिक्षक पदको सफल भएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम सूची योग्यता क्रम सुची सम्पूर्ण विषय.pdf 2022-11-25