शीर्षक दस्तावेज/डाउनलोड
जिल्ला हुम्ला मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची हुम्ला मावि द्वितीय.pdf 2021-09-16
जिल्ला रोल्पा मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची रोल्पा मावि द्वितीय.pdf 2021-09-16
जिल्ला बाके मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची बांके मावि द्वितीय.pdf 2021-09-16
जिल्ला जुम्ला मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची जुम्ला मावि द्वितीय.pdf 2021-09-16
जिल्ला कालिकोट मावि द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची कालिकोट मावि द्वितीय.pdf 2021-09-16
जिल्ला बर्दिया निमा प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची बर्दिया निमा प्रथम.pdf 2021-09-16
जिल्ला सुर्खेत निमा द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची सुर्खेत निमा द्वितीय.pdf 2021-09-15
जिल्ला रोल्पा निमा द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची रोल्पा निमा द्वितीय.pdf 2021-09-15
जिल्ला जुम्ला निमा द्वितीय शिक्षक बढुवा वरियता सूची जुम्ला निमा द्वितीय.pdf 2021-09-15
जिल्ला सुर्खेत प्रावि प्रथम शिक्षक बढुवा वरियता सूची सुर्खेत प्रावि प्रथम.pdf 2021-09-15