शीर्षक दस्तावेज/डाउनलोड
प्राविधिक छात्रवृत्ति नतिजा सम्बन्धि सूचना 2022-07-08
छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यर्थीले अनिवार्य भर्नुपर्ने कबुलियतनामा 2022-07-08
छात्रवृत्ति नतिजा सम्बन्धी सूचना 2022-06-22
आ.ब. २०७८/०७९ को छात्रवृत्ति नतिजा माथि दावी विरोधको सूचना छात्रवृत्ति दावि विरोधको सूचना.pdf 2022-06-14
प्रदेशस्तरीय उच्चशिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना 2022-06-02
उच्चशिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति आवेदन फाराम डाउनलोड उच्चशिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति फाराम.pdf 2022-06-02
प्राविधिक छोरिबुहारी छात्रवृत्ति आवेदन फाराम डाउनलोड छोरीबुहारी छात्रवृत्ति आवेदन फाराम.pdf 2022-04-26
उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति आवेदन फाराम डाउनलोड उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति आवेदन फाराम.pdf 2022-04-26
सुर्खेत जिल्लास्तरीय छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना 2022-04-26
प्रदेशस्तरीय छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना 2022-04-26