शीर्षक दस्तावेज/डाउनलोड
संघीय उच्चशिक्षा अपाङ्ग तथा डुम मुसहर छात्रवृत्तिको लागि भर्ने फाराम (शिक्षा विकास निर्देशनालयमा बुझाउनुपर्ने) संघीय छात्रवृत्तिको लागि भर्ने फाराम_1.pdf 2021-02-11
छात्रवृत्ति आवेदनका लागि आवश्यक योग्यता तथा आधारहरु छात्रवृत्ति २०७७ प्राप्त गर्ने योग्यता तथा आधारहरु.pdf 2021-02-11
प्रदेश छोरीबुहारी, उच्च शिक्षा दलित, अपाङ्ग तथा सहिद छात्रवृत्तिको लागि भर्ने फाराम (सम्बन्धित जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने) प्रदेश छात्रवृत्तिको लागि भर्ने फाराम_1.pdf 2021-02-09
छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना 2021-02-08
अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा 2020-09-29
अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना अध्यापन अनुमति पत्र वितरण सम्बन्धी सूचना.pdf 2020-09-29
समाजमा रहेका सामाजिक बिकृति न्यनिकरण गर्न सामाजिक अभियान कार्यक्रम संचालन र छुवाछुत विरुद्बको अभियान कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2020-02-02
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सीप विकास र आय आर्जन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्धारा संचालित उद्योग व्यवसाय स्तरोन्नती कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2020-02-02
बृद्बाश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्र संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2020-02-02
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको नतिजा प्रकाशन भएका विज्ञापन नं. हरुको योग्यताक्रम Merit latest-unicode.pdf 2020-01-17