प्राविधिक छात्रवृत्ति नतिजा सम्बन्धि सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा चालु आ.व. २०७८/०७९ मा यस निर्देशनालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार प्राविधिक उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति (चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन र भेटेनरी उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति)  वितरणका लागि छात्रवृत्ति वितरण समितिको मितिः २०७९।०३।२४ गतेको निर्णय अनुसार तपसिलको छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार छनौट भएका आवेदकहरुको जिल्लागत तथा विषयगत सूची तपसिल बमोजिम रहेको सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

तपसिलः

  • कृषि/खाद्य प्रविधि/बाली बिज्ञानः

SN

District

RN

Name

Entrance Mark in Per.

Studying College

Scholarship Amount

1

Kalikot

350

Rama Koirala

55.8

CNRM, Rolpa

66900

2

Jajarkot

351

Srijana Thapa

59.4

FWU College

68800

3

Jumla

239

Pushpa Upadhyaya Neupane

62.5

College of NR&M, Banke

73025

4

Dolpa

97

Sangita Budha

41

MU Central College

90513

5

Dailekh

106

Jeevan Shahi

56.7

Collage of Natural Resource & Management Dailekh

63175

6

Mugu

102

Manisha Shahi

42

MU Central College

90513

7

Rukum P.

310

Nabin Bohora

54.12

Bright MW, Surkhet

100000

8

Salyan

269

Ganesh Oli

59

FWU College

60625

9

Surkhet

98

Rabina Sonam

63

MU Central College

90513

10

Humla

7

Hir Bahadur Pal

42

MU Central College

90513

 

 

  • बन विज्ञानः

SN

District

RN

Name

Entrance Mark in Per.

Studying College

Scholarship Amount

1

Kalikot

217

Saroj Shahi

55

IOF Pokhara

95825 

2

Jajarkot

278

Binaya Khanal

54.28

IOF Pokhara Campus

93127

3

Jumla

85

Bishnu Budha

65

IOF, Pokhara

18127

4

Dolpa

205

Bigyan Raj Rokaya

50

PUCEF, Morang

100000

5

Dailekh

220

Chanda Prakash Shahi

65

IOF, Pokhara

18127

6

Mugu

203

Pusparaj Malla

50

College of Env. And for. Morang

100000

7

Rukum P.

93

Devi Oli

60.8

College of Resourse Management, Katari

73649

8

Salyan

133

Prem Basnet

59

IOF Hetauda

91140

9

Surkhet

86

Manoj Ale

54.12

Siddhant Campus, Nawalparasi

100000

10

Humla

152

Nirajan Budha

52

IOF, Hetauda

94890

 

  • आइसिटि, आइटि, विएस्सी आइटिः

SN

District

RN

Name

Entrance Mark in Per.

Studying College

Scholarship Amount

1

Kalikot

165

Bipen Shahi

67

Sahara Campus, Surkhet

100000 

2

Jajarkot

143

Sunil Bohora

69

MU Central College

81994

3

Jumla

75

Bibek Rawal

75

Bhaktapur Multiple Campus

82650

4

Dolpa

69

Govinda Kulal

63

Sahara Campus, Surkhet

100000

5

Dailekh

57

Suman Giri

66

MU Central College

100000

6

Mugu

218

Kabiraj Chaulagain

50

Islington College, Ktm

100000

7

Rukum P.

146

Karuna Biswokarma

67

Sahara Campus, Surkhet

100000

8

Salyan

105

Aashis Adhikari

64

Bhaktapur Bahumukhi Campus

82650

9

Surkhet

147

Bishnu Bayak

68

Sahara Campus, Surkhet

100000

10

Humla

38

Bishna Bhandari

66

Sahara Campus, Surkhet

100000

 

  • भेटनेरी (BVSc&AH) :

SN

District

RN

Name

Entrance Mark in Per.

Studying College

Scholarship Amount

1

Kalikot

262

Prativa Neupane

50

Nepal PTI, Chitwan

100000 

2

Jumla

192

Naresh Khatri

50

Nepal PTI, Chitwan

100000

3

Dolpa

82

Lucky Shahi

50

Nepal PTI, Chitwan

100000

4

Dailekh

115

Sangita Oli

50

Nepal PTI, Chitwan

100000

5

Dailekh

282

Rajani Pant

50

Nepal PTI, Chitwan

100000

6

Dailekh

4

Ramesh Bd Thapa

50

Nepal PTI, Chitwan

100000

7

Surkhet

157

Narendra Thapa

50

Nepal PTI, Chitwan

100000

8

Surkhet

312

Nisha Lamichane Magar

50

Nepal PTI, Chitwan

100000

9

Surkhet

186

Sita Ramjali

50

Nepal PTI, Chitwan

100000

10

Humla

295

Dharmendra Rawat

50

HICAT

100000

 

  • आयुर्बेद/फार्मेसि/रेडियोलोजि/नर्सिङ,जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य

SN

District

RN

Name

Entrance Mark in Per.

Studying College

Sub

Scholarship Amount

1

Kalikot

88

Sangita Neupane

59

Maharajgunj Nursing Campus

BNS

100000 

2

Jumla

303

Pushpa Upadhyaya

50.5

Universal College of MS

BNS

100000

3

Jumla

253

Sirjana Sharma

71

Ayurbed Campus, Kirtipur

BAMS

100000

4

Dailekh

275

Laxmi Bista

68

KAHS Jumla

BPH

100000

5

Rukum P.

236

Yagyashor BC

58

NAMS, Bir Hospital

Radiology

100000

6

Salyan

13

Shreedhar Gautam

86

Institute of Ayurveda, Dang

BAMS

100000

7

Surkhet

51

Asha Oli

50

Nobel Academy, Pokhara

Pharmacy

100000

8

Humla

302

Barsha Shahi

50

Universal Collage of Medical Science Bhairahawa

BNS

100000

9

Humla

345

Rupesh Sharma

74

Institute of Ayurveda Dang

BAMS

100000

10

Humla

311

Sabitri Bhandari

50*

Nepal Institute of Health Science Ktm

BPH

100000

 

  • इन्जिनयरिङ (BE) :

SN

District

RN

Name

Entrance Mark in Per.

Studying College

Scholarship Amount

1

Kalikot

184

Osin Adhikari

71

Nepal College of IT, Lalitpur

 100000

2

Jajarkot

308

Rajesh Khanal

50

Hillside Col. Eng

100000

3

Jumla

181

Ramesh Budha

61.5

Paschimanchal Campus, Pokhara

79720

4

Dolpa

83

Sandip Karki

79.6

Pulchok Campus

80740

5

Dailekh

221

Denim Regmi

86

United Academy College

100000

6

Mugu

297

Dipak Kumar Malla

85

College of Eng. And Man. Banke

100000

7

Rukum P.

136

Pusparaj Pokharel

56.7

Purbanchal Campus, Dharan

81194

8

Salyan

265

Bijaya Kumar Oli

57.3

FWU College

79650

9

Surkhet

73

Bhuwan Bohora

84.3

Pulchok Campus

80740

10

Humla

259

Sanjok Rawat

43

Cosmos College, Lalitpur

100000

 

 

 

 

  • एम.वि.वि.एस.

SN

District

RN

Name

Entrance Mark in Per.

Studying College

Scholarship Amount

1

Kalikot

240

Nihan Shahi

61

National Medcial Collage, Birgunj

400000 

2

Jajarkot

56

Luckson Shahi

74.5

Kathmandu Medical College

400000

3

Jumla

160

Binod Rokaya

64.5

Nepalgunj Medical College

400000

4

Dolpa

153

Kamala Bista

62.5

Nepalgunj Medical College

400000

5

Dailekh

45

Aditya Gautam

53.5

KAHS, Jumla

400000

6

Rukum P.

247

Bishal KC

65.5

Manipal College of MS

400000

7

Salyan

104

Akash Adhikari

65

Chitwan Medical College

400000

8

Surkhet

199

Raj Pokharel

77.5

School of Medical Science, KU

400000

9

Humla

12

Bhuwan Budha

73

Kathmandu Medical College

400000

10

Humla

243

Angmu Lama

67

Nepalgunj Medical College

400000

 

पुनश्चः सबै किसिमका छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने सम्बन्धित विद्यार्थीहरुले यस निर्देशनालयको Web Site: edd.karnali.gov.np मा राखिएको कबुलियतनामा स्पष्टसंग भर्ने र आफुलाई पायक पर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा खाता खोली ५ दिन भित्र यस निर्देशनालयको Email: redsurkhet@gmail.com मा उक्त खाताको चेकको फोटोकपी र कबुलियतनामा पठाउनुहुन वा निर्देशनालयमा बुझाउनुहुन । बैक खाताको चेकको फोटोकपी तथा कबुलियतनामा प्राप्त नभएको खण्डमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन नसकिने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

 

दीपा हमाल

नि.निर्देशक