आ.व. ०७८/०७९ को विभिन्न विज्ञापनहरुको कार्यसम्पादनको आधारमा शिक्षकहरुको बढुवाको सूचना

जिल्लाः रुकुम पश्चिम

विज्ञापन नं ४/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

58797

नरेन्द्र दाहाल

83.00

 

विज्ञापन नं ३/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः ३

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

131474

वेचनलाल दास

 

131477

नवीनकुमार देवकोटा

 

136459

टिकाराम पुन

85.00

 

 

विज्ञापन नं २/०७८/०७९                     तहः प्रावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

58600

भद्रबहादुर शाही

92.37

 

जिल्लाः सल्यान

विज्ञापन नं ५/०७८/०७९                     तहः मावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः ७

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

45113

ईश्वरीप्रसाद शर्मा

 

131181

खेमराज केसी

 

56551

जितबहादुर भण्डारी

 

56460

कपिल रेग्मी

 

57629

जितेन्द्रकुमार मण्डल

 

139140

टेकबहादुर डि.सी.

 

100153

सिट्टिसाप विष्ट

74.60

 

विज्ञापन नं ४/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः २

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

121260

टिकाराम ओली

 

46531

तेजप्रसाद न्यौपाने

71.76

 

विज्ञापन नं ३/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः ३

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

56269

मिनराज वली

 

128305

अर्जुन विक्रम भण्डारी

 

128782

सुर्यबहादुर चन्द

86.91

 

विज्ञापन नं २/०७८/०७९                     तहः प्रावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः ५

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

121094

ज्ञानप्रकाश शर्मा

 

56497

जंगबहादुर भण्डारी

 

121290

गोवर्धन थापा

 

121245

शेर बहादुर वली

 

46601

ज्ञानबहादुर वली

84.67

 

जिल्लाः हुम्ला

विज्ञापन नं ५/०७८/०७९                     तहः मावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

१३१२२५

धर्मराज बराल

72.50

 

विज्ञापन नं ४/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

55047

लालबहादुर लामा

64.97

 

विज्ञापन नं ३/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः ४

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

55001

रामराज शाही

 

129589

खाम्पा फडेरा

 

55013

विवि रावल

 

55107

गगन सिंह खरुमगर

78.12

 

विज्ञापन नं २/०७८/०७९                     तहः प्रावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः २

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

117328

विष्णु प्रसाद आचार्य

 

55401

गुणबहादुर शाही

74.57

 

 

जिल्लाः मुगु

विज्ञापन नं ५/०७८/०७९                     तहः मावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः ३

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

११८२६९

टिकालक्ष्मी हितान

 

१४९४१८

नरेशबहादुर शाही

 

१५६६४३

टंकप्रसाद सन्ज्याल

58.00

 

विज्ञापन नं ३/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

118299

गगन बहादुर शाही

86.00

 

 

विज्ञापन नं २/०७८/०७९                     तहः प्रावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः २

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

100028

खिमबहादुर जिसी

 

622117

रत्‍नसिंह मल्ल

88.55

 

 

जिल्लाः डोल्पा

विज्ञापन नं ५/०७८/०७९                     तहः मावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

१५१६१२

सत्यनारायण सिंह

50.53

 

 

विज्ञापन नं ४/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

100186

भुपेन्द्रकुमार मल्ल

70.36

 

विज्ञापन नं ३/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः ५

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

138386

ऋषिराम गिरी

 

145429

भुपेन्द्रबहादुर राना

 

128402

हिराबहादुर थापा

 

100192

निमबहादुर वली

 

138834

गोर्खबहादुर बुढा

68.29

 

विज्ञापन नं २/०७८/०७९                     तहः प्रावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः २

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

44283

गौरी डाँगी

 

44296

लिलाकुमारी शाही

76.97

 

जिल्लाः कालिकोट

विज्ञापन नं ५/०७८/०७९                     तहः मावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः ३

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

49403

दिपराज शाही

 

49348

दिप बहादुर शाही

 

49368

नरदिप शाही

66.55

 

विज्ञापन नं ३/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

49444

राजबहादुर वोगटी

77.63

 

विज्ञापन नं २/०७८/०७९                     तहः प्रावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः ३

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

49153

हर्कवहादुर गिरी

 

49336

जसमल बोहरा

 

49344

पदमबहादुर मल्ल

78.16

 

 

जिल्लाः जुम्ला

विज्ञापन नं ३/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

117192

देविराम गौतम

71.50

 

विज्ञापन नं २/०७८/०७९                     तहः प्रावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

46229

रतनबहादुर रोकाया

78.710

 

 

जिल्लाः दैलेख

विज्ञापन नं ५/०७८/०७९                     तहः मावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः ३

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

६२६४९

लिलाराम सिजापती

 

६२५५४

मणिराम न्यौपाने

 

६२६९९

पदम बहादुर थापा

84.41

 

विज्ञापन नं ४/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

62621

देवेन्द्रबहादुर सिजापती

91.50

 

विज्ञापन नं ३/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

62521

खगेन्द्रकुमार विसी

93.00

 

विज्ञापन नं २/०७८/०७९                     तहः प्रावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

64310

कमलबहादुर देउजा

93.98

 

 

जिल्लाः सुर्खेत

विज्ञापन नं ६/०७८/०७९                     तहः मावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः १

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

११६८५६

भुमिसरा चपाई

81.37

 

विज्ञापन नं ५/०७८/०७९                     तहः मावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः ३

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

35732

चक्रपाणी सापकोटा

 

131846

भक्त बहादुर सोमै

 

120374

सुकदेव उपाध्याय

94.00

 

विज्ञापन नं ३/०७८/०७९                     तहः निमावि

श्रेणीः द्वितीय                                पद संख्याः ३

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

131828

कालिका कुमारी शर्मा

 

131839

वकिल बस्नेत

 

131851

निलकण्ठ भट्टराई

93.40

 

विज्ञापन नं २/०७८/०७९                     तहः प्रावि

श्रेणीः प्रथम                                 पद संख्याः ३

सिन

संकेत नं

शिक्षकको नाम थर

प्राप्ताङ्क

१२०७८७

हरिराम पौडेल

 

१२०५०३

ढकलाल भण्डारी

 

५१९४५

यज्ञबहादुर चन्द

92.18

 

आ.व. ०७९/०८० को विभिन्न छात्रवृत्तिहरुको नतिजा उपर उजुरी दिने सम्बन्धी सूचना

छात्रवृत्ति छनौटको उजुरी सम्बन्धी सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा चालु आ.ब. २०७९/०८० मा यस निर्देशनालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार सुर्खेत जिल्लाको लागि प्राविधिक छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा अपांग छात्रवृत्ति वितरणका लागि जिल्ला छात्रवृत्ति वितरण समितीको निर्णय अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि नियमानुसार छनौट भएका तपसिल बमोजिमका विद्यार्थी माथि चित्त नबुझेमा एकिकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० को दफा १३ उपदफा २ बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७  दिन भित्र आफ्नो उजुरी कार्यालय समय भित्र यस निर्देशनालयमा बुझाउनुहुन  सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

तपसिलः

प्राविधिक छोरीबुहारी छात्रवृत्तिः

सि.न

नाम

ठेगाना

SEE GPA

शैक्षिक योग्यता वापतको प्राप्ताङ्क

अन्यको प्राप्ताङ्क

जम्मा प्राप्तांक

अध्ययनरत शिक्षालय

1

कल्पना भण्डारी

फञ्चपुरी-९

3.60

72.00

 

72.00

योगी नरहरिनाथ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान

2

सन्ध्या परियार

वीरेन्द्रनगर-१४

3.35

67.00

5

72.00

श्री जन सेवा माध्यमिक विद्यालय

3

टिका राना

चिङ्गाड, ५

3.40

68.00

 

68.00

श्री भैरव मा.वि चिङ्गाड

4

श्रृजना रजाली मगर

गुर्भाकोट-११

3.35

67.00

 

67.00

श्री भेरी मा.वि

5

कमला जि.सी

चिङ्गाड-३

3.35

67.00

 

67.00

जनता मावि रानीवास

6

जानकी गाहा

चिङ्गाड-६

3.25

65.00

 

65.00

श्री शिव मा.वि धुलियाविट

7

पवित्रा विश्वकर्मा

चौकुने,३

2.95

59.00

5

64.00

श्री जनता मा.वि

8

प्रशंसा चौधरी

वीरेन्द्ननगर-१०

3.20

64.00

 

64.00

योगी नरहरिनाथ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान

9

स्मृति श्रेष्ठ

वीरेन्द्ननरग-2

3.20

64.00

 

64.00

कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय

10

सपना सुनार

चिङ्गाड, ४

2.80

56.00

5

61.00

श्री भैरव मा.वि चिङ्गाड

11

प्रिया कयाल

भेरिगंगा,११

2.80

56.00

5

61.00

सुर्खेत प्राविधिक संस्था प्रा.लि.

12

पुनम वली

भेरिगंगा,४

3.05

61.00

 

61.00

शिखर मा.वि

13

अस्मिता सुवेदी

वीरेन्द्रनगर-११

3.05

61.00

 

61.00

सुर्खेत एजुकेशन डेभलपमेन्ट एकेडेमी प्रा.लि.

14

सुजता डाङ्गी

भेरिगंगा,२

3.00

60.00

 

60.00

श्री शारदा मा.वि

15

सुस्मिता रेग्मी

वीरेन्द्रनगर,८

3.00

60.00

 

60.00

श्री शिव मा.वि

16

उर्मिला वि.क

पञ्चपुरी-10

2.75

55.00

5

60.00

श्री जन ज्योति मा.वि

17

सन्ध्या कसेरा

वीरेन्द्रनगर, ११

2.70

54.00

5

59.00

सुर्खेत प्राविधिक संस्था प्रा.लि.

18

रूपा रिजाल

वीरेन्द्रनगर, १३

2.95

59.00

 

59.00

श्री नेपाल राष्ट्रिय सामुदायिक मा.वि

19

टिका वि.सी

पञ्चपुरी, ६

2.90

58.00

 

58.00

जनता मा.वि पञ्चपुरी

20

करुणा शाही

वीरेन्द्रनगर,११

2.85

57.00

 

57.00

सुर्खेत प्राविधिक संस्था प्रा.लि.

21

सन्दीपा महतरा

भेरिगंगा-१३

2.85

57.00

 

57.00

श्री शिखर मा.वि

उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्तिः

सि.न

नाम

ठेगाना

कक्षा १२ को GPA/ प्रतिशत

प्राप्ताङ्क

अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाको नाम

तह

छात्रवृत्ति रकम

1

दृष्टि बाँठा

चिङ्गाड-५

3.07

76.75

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

स्नातक

२४०००/

2

इन्द्रा सिं सुनार

वीरेन्द्रनगर-1

2.98

74.5

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

स्नातक

२४०००/

3

विशाल वि.क

वीरेन्द्रनगर,

2.91

72.75

सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

२४०००/

4

सिमा सुनार

पञ्चपुरी, १०

2.86

71.5

विद्यापुर जनता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

२४०००/

5

रतन वि.क

पञ्चपुरि,

2.84

71

विद्यापुर जनता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

२४०००/

6

डम्मर ब. बादी

पञ्चपुरि,

2.62

65.5

विद्यापुर जनता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

२४०००/

7

मुकेश वि.क

वीरेन्द्रनगर-10

2.58

64.5

अमरदिप क्याम्पस

स्नातक

२४०००/

8

सबिता वि.क

वीरेन्द्रनगर-11

2.56

64

अमरदिप क्याम्पस

स्नातक

२४०००/

9

श्रृजना सुनार

वीरेन्द्रनगर-1

2.52

63

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

स्नातक

२४०००/

10

जानकी वि.क

चिङ्गाड,

2.49

62.25

सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

२४०००/

 

उच्चशिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्तिः

सि.न.

नाम

ठेगाना

अपाङ्गता वर्ग

तल्लो तहको कुल प्राप्ताङ्क

अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाको नाम

तह

छात्रवृत्ति रकम

1

अनिता सिंह ठकुरी

सिम्ता-९

2.67

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

२४०००/

2

गणेश खत्री

भेरिगंगा,

3.41

सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

२४०००/

3

दुर्गी कठायत

भेरिगंगा,

2.65

सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

२४०००/

4

नरेन्द्र ब. जि.सी

चिङ्गाड,

49.30%

मध्य-मश्चिम विश्वविद्यालय

स्नातक

२४०००/

5

बुद्बि कुमारी एरी

भेरिगंगा,

2.2

बन्गाड क्याम्पस

स्नातक

२४०००/

6

मुस्कान थापा

पञ्चपुरी,

48.50%

विद्यापुर जनता बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

२४०००/

7

हरिकला रोकाय

चिङ्गाड,

2.22

सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस

स्नातक

२४०००/

आ.व. २०७९।८० को सुर्खेत जिल्लास्तरीय छात्रवृत्ति आवेदन भर्ने सम्बन्धी सूचना

सुर्खेत जिल्लास्तरीय छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा चालु आ.ब. २०७९/०८० मा यस निर्देशनालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार सुर्खेत जिल्लाको लागि तपसिल बमोजिमका छात्रवृत्ति वितरणका लागि जिल्ला छात्रवृत्ति वितरण समितीको मिति २०८०/०१/०७ गतेको वैठकको निर्णय अनुसार २०८०/०१/०८ देखि २०८०/०१/२८ गतेसम्म २१ दिने म्याद राखी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएकोले तपसिलमा उल्लेखित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सुर्खेत जिल्लामा स्थायी बसोबास भई कर्णाली प्रदेश भित्रको शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत तथा एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० मा उल्लेखित आधारहरु पुरा भएका विद्यार्थीहरुले यस कार्यालयको वेव साइट edd.karnali.gov.np मा राखिएको छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भरी तोकिएको मिति भित्र यस निर्देशनालयमा आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

तपसिलः

क्र.स.

छात्रवृतिको नाम

छात्रवृत्ति प्रदान गरिने विषय / तह

कोटा जना

दर रकम

आवेदन फाराम साथ बुझाउनुपर्ने कागजात

प्राविधिक छोरीबुहारी छात्रवृत्ति

प्राविधिक विषय/ वर्षे डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र तह वा सो सरह

२०

५० हजार

१. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । नागरिकता प्राप्त गर्न उमेर नपुगेका विद्यार्थीको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

२. बुहारीको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

३. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्थायी ठेगाना प्रमाणित कागजात,

४. मान्यता प्राप्त सामूदायिक शिक्षण संस्थाबाट एस.इ.इ./एस.एल.सी. परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र,

५. नियमितरुपमा अध्ययनरत रहेको र शिक्षण शुल्क बुझाएको तथा अन्य कुनै निकायबाट छात्रवृत्ति वा नि:शुल्क वृत्ति नपाएको व्यहोराको अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाको सिफारिसपत्र

उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति

सबै विषय/ स्नातक वा स्नातकोत्तर

१०

२४ हजार

१. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

२. सम्बन्धित निकायबाट जारी भएकोअपाङ्गता प्रमाणपत्र,

३. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्थायी ठेगाना प्रमाणित कागजात,

४. नियमितरुपमा अध्ययनरत रहेको र अन्य कुनै निकायबाट छात्रवृत्ति नपाएको भनी अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाको सिफारिस,

५. अध्ययनरत तह भन्दा तल्लो तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ।

उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति

सबै विषय/ स्नातक वा स्नातकोत्तर

१०

२४ हजार

१. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

२. नेपाल सरकारबाट सूचीकृत नभएको दलितका हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र,

३. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्थायी ठेगाना प्रमाणित कागजात,

४. नियमितरुपमा अध्ययनरत रहेको र अन्य कुनै निकायबाट छात्रवृत्ति नपाएको भनी अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाको सिफारिस,

५. अध्ययनरत तह भन्दा तल्लो तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ।

पुनश्चः छात्रवृत्तिका लागि भर्नुपर्ने आवेदन फाराम, एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० तथा अन्य जानकारीको लागि यस निर्देशनालयको वेब साइट edd.karnali.gov.np मा जानुहुन तथा यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि शिक्षा विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतमा वा फोन नं., ९८५८०२०२७६, ९८४१४५४७४७, मा सम्पर्क राख्नुहुन जानकारी गराइन्छ । साथै, आवेदक स्वयमको व्यक्तिगत खाताको चेकको प्रतिलिपि अनिवार्य संलग्न राख्नुपर्नेछ ।