शीर्षक दस्तावेज/डाउनलोड
विभिन्न छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक सूची माथि दाबि बिरोध गर्ने सम्बन्धी सूचना ।। 2024-04-08
मिति २०८०/१२/२५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा शिक्षक बढुवा सम्बन्धी सूचना । बढुवा सूचना ।l.pdf 2024-04-07
विद्यालय छनोट सम्बन्धमा । बिद्यालय छनोट सम्बन्धमा.pdf 2024-03-30
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।। सूचना ।।.pdf 2024-03-29
SEE परीक्षा २०८० को परीक्षार्थी विवरण-कर्णाली प्रदेश । SEE परीक्षा २०८० को परीक्षार्थी विवरण.pdf 2024-03-27
SEE परीक्षा २०८० सञ्चालन सम्बन्धमा जारी अपिल । SEE परीक्षा २०८० सञ्चालन सम्बन्धमा जारी अपिल।.pdf 2024-03-27
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।। Doc.pdf 2024-03-18
छात्रवृत्ति आवेदन बुझाउने मिति थप भएको सम्बन्धी सूचना ।। सूचना.pdf 2024-03-14
सम्पर्क गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।। सूचना ।.pdf 2024-02-27
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।। Biupuji Prastab.pdf , तालिम प्रस्ताव.pdf 2024-02-27