अार्थिक वर्ष

विषयः छात्रवृत्तिका लागि प्रमाणित कागजात बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

चालु आ.व. २०७६/०७७ मा श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत यस निर्देशनालयलाई प्राप्त कार्यक्रम र अख्तियारी अनुसार जेहेन्दार, अपाङ्ग, दलित र शहिद सन्तति छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने सूचीमा नाम भएका विद्यार्थीहरुले प्रमाणित शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिफारिसहरु र स्वयमको बैंक खाता नं. बुझाउने म्याद २०७६/०३/०२ सम्म थप गरिएको छ । साथै, कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा बैंक खाता नं. बुझाउने सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्नुहुन अनुरोध छ ।

१. यस निर्देशनालयमा वा सम्वन्धित जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा सिफारिस कागजातहरु प्रमाणित गराई कागजात र स्वयमको बैक खाता नं. सोहि कार्यालयमा बुझाउनुहुन ।

२. १ मा उल्लेख भए बमोजिम गर्न असमर्थ भएमा सम्बन्धित नगरपालिका/गाँउपालिकाको अधिकृतस्तर कर्मचारीबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा सिफारिस कागजातहरु प्रमाणित गराई कागजातहरुको स्क्यान कपि र स्वयमको बैक खाता नं.  सम्बन्धि जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयमा बुझाउन वा karnalischolarship@gmail.com मा इमेल गर्नुहुन । उपलब्ध भएसम्म चेकको स्क्यान कपी इमेल गर्नुहुन ।

  • प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजातहरुः
    • १) अध्ययनरत भन्दा तल्लो तहको ट्रान्सक्रिप्ट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट,
    • २) अध्ययनरत शिक्षालयले हाल अध्ययनरत तथा अन्य सरकारी छात्रवृत्ति नपाएको भनेर दिएको सिफारिस, 
    • ३) स्थानीय पालिकाले कर्णाली प्रदेश सम्बन्धित जिल्लाको बासिन्दा हो भनी दिएको सिफारिस,
    • ४) अपाङ्गको हकमा अपाङ्ग परिचयपत्र र दलितको हकमा दलित प्रमाणित कागज ।

 

विस्तृत विवरण यस निर्देशनालयको वेभसाइट    edd.karnali.gov.np र scholarship.karnali.gov.np मा हेर्न सकिनेछ । 

सम्पर्कः ९८४१४५४७४७

On